Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii powstało 9 stycznia 2018 roku. Powstało w miejsce zlikwidowanego Ministerstwa Cyfryzacji. Obowiązki ministra objęła Jadwiga Emilewicz, która do tej pory była sekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju.