Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej jest polskim sądem powszechnym orzekającym zarówno w pierwszej, jak i drugiej instancji. Siedziba Sądu Okręgowego w Białymstoku mieści się pod adresem: ul. Cieszyńska 10, 43-300 Bielsko-Biała.

Numer faksu: 33 4990 450

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.bielsko-biala.so.gov.pl/