Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty mieści się pod adresem: ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków.

Numer faksu: 12 619-57-70

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.nowahuta.sr.gov.pl/