Sąd Rejonowy w Brzegu

sad_rejonowy

Sąd Rejonowy w Brzegu jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy w Brzegu mieści się pod adresem: ul. Chrobrego 31, 49-300 Brzeg.

Numer faksu: 77 444 23 26

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.brzeg.sr.gov.pl/