Sąd Rejonowy w Chełmnie

Sąd Rejonowy w Chełmnie jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy w Chełmnie mieści się pod adresem: ul. Toruńska 3, 86-200 Chełmno.

Numer faksu: 56 677-02-25

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.bip.chelmno.sr.gov.pl/