Sąd Rejonowy w Dębicy

Sąd Rejonowy w Dębicy jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy w Dębicy mieści się pod adresem: ul. Słoneczna 3, 39-200 Dębica.

Numer faksu: 14 6807 627

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://debica.sr.gov.pl/