Sąd Rejonowy w Głubczycach

Sąd Rejonowy w Głubczycach jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy w Głubczycach mieści się pod adresem: ul. Kochanowskiego 1, 48-100 Głubczyce.

Numer faksu: 77 47 10 627

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.glubczyce.sr.gov.pl/