Sąd Rejonowy w Grójcu

 

Sąd Rejonowy w Grójcu jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy w Grójcu mieści się pod adresem: ul. Sportowa 14, 05-600 Grójec.

Numer faksu: 48 664 84 01

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.grojec.sr.gov.pl/