Sąd Rejonowy w Grudziądzu

Sąd Rejonowy w Grudziądzu jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy w Grudziądzu mieści się pod adresem: ul. Gen. Sikorskiego 19/23, 86-300 Grudziądz.

Numer faksu: 56 46 24 534

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.bip.grudziadz.sr.gov.pl/