Sąd Rejonowy w Hrubieszowie

Sąd Rejonowy w Hrubieszowie jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy w Hrubieszowie mieści się pod adresem: ul. mjr Henryka Dobrzańskiego „HUBALA” 7, 22-500 Hrubieszów.

Numer faksu: 84 696-40-42

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.hrubieszow.sr.gov.pl/