Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim

Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim mieści się pod adresem: ul. Zamoyskiego 94, 23-300 Janów Lubelski.

Numer faksu: 15 872 04 06

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.janowlubelski.sr.gov.pl/