Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Sąd Rejonowy w Jarosławiu jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy w Jarosławiu mieści się pod adresem: ul. Jana Pawła II 11, 37-500 Jarosław.

Numer faksu: 16  621 23 83

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: https://www.przemysl.so.gov.pl/srjaroslaw