Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu mieści się pod adresem: ul. Sądowa 6, 47-200 Kędzierzyn – Koźle .

Numer faksu: 77 405-30-02

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.kozle.sr.gov.pl/