Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Sąd Rejonowy w Kętrzynie jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy w Kętrzynie mieści się pod adresem: ul. Sikorskiego 66, 11-400 Kętrzyn.

Numer faksu: 89 751 42 10

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://ketrzyn.sr.gov.pl/