Sąd Rejonowy w Kozienicach

Sąd Rejonowy w Kozienicach jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy w Kozienicach mieści się pod adresem: 26-900 Kozienice, ul. Konstytucji 3-go Maja 22.

Numer faksu: 48 614 29 88

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.kozienice.sr.gov.pl/