Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim

Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim mieści się pod adresem: ul. Bartoszycka 4a, 11-100 Lidzbark Warmiński.

Numer faksu: 89 767 83 00

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://lidzbarkwarminski.sr.gov.pl/