Sąd Rejonowy w Lipnie

sad_rejonowy

Sąd Rejonowy w Lipnie jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy w Lipnie mieści się pod adresem: ul.Piłsudskiego 15/17, 87-600 Lipno.

Numer faksu: 54 287 33 19

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.lipno.sr.gov.pl/