Sąd Rejonowy w Lipsku

Sąd Rejonowy w Lipsku jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy w Lipsku mieści się pod adresem: ul. Partyzantów 1, 27-300 Lipsko.

Numer faksu: 48 366 16 39

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.lipsko.sr.gov.pl/