Sąd Rejonowy w Lubaczowie

Sąd Rejonowy w Lubaczowie jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy w Lubaczowie mieści się pod adresem: ul. Mickiewicza 24, 37-600 Lubaczów.

Numer faksu: 16 632 16 02

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.lubaczow.sr.gov.pl/