Sąd Rejonowy w Miliczu

Sąd Rejonowy w Miliczu jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy w Miliczu mieści się pod adresem: ul. Piłsudskiego 10, 56-300 Milicz.

Numer faksu: 71 7499002

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.milicz.sr.gov.pl/