Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim mieści się pod adresem: ul. Okrzei 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

Numer faksu: 25 756-49-40

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.minsk-mazowiecki.sr.gov.pl/