Sąd Rejonowy w Nidzicy

Sąd Rejonowy w Nidzicy jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy w Nidzicy mieści się pod adresem: ul. Kościuszki 15, 13–100 Nidzica

Numer faksu: 89 521-59-31

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://nidzica.sr.gov.pl/