Sąd Rejonowy w Olecku

Sąd Rejonowy w Olecku jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy w Olecku mieści się pod adresem: ul. Osiedle Siejnik I 18, 19-400 Olecko.

Numer faksu: 87 523 05 99

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.olecko.sr.gov.pl/