Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Sąd Rejonowy w Oleśnicy jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy w Oleśnicy mieści się pod adresem: ul. 3 Maja 48/49, 56-400 Oleśnica.

Numer faksu: 71 75 66 302

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.olesnica.sr.gov.pl/