Sąd Rejonowy w Oleśnie

Sąd Rejonowy w Oleśnie jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy w Oleśnie mieści się pod adresem: ul. Sądowa 3, 46-300 Olesno.

Numer faksu: 34 358 39 01

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.olesno.sr.gov.pl/