Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Sąd Rejonowy w Ostrołęce jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy w Ostrołęce mieści się pod adresem: ul. Mazowiecka 3, 07-410 Ostrołęka.

Numer faksu: 7654427

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.ostroleka.sr.gov.pl/