Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej

Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej mieści się pod adresem: ul. Bolesława Prusa 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

Numer faksu: 29 746-89-30

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.ostrowmaz.sr.gov.pl/