Sąd Rejonowy w Piszu

Sąd Rejonowy w Piszu jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy w Piszu mieści się pod adresem: ul. Warszawska 47, 12-200 Pisz.

Numer faksu: 87 424-13-04

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.pisz.sr.gov.pl/