Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Sąd Rejonowy w Przasnyszu jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy w Przasnyszu mieści się pod adresem: ul. Świerkowa 7, 06-300 Przasnysz.

Numer faksu: 29 752 13 12

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.przasnysz.sr.gov.pl/