Sąd Rejonowy w Przemyślu

Sąd Rejonowy w Przemyślu jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy w Przemyślu mieści się pod adresem: ul. Mickiewicza 14, 37-700 Przemyśl.

Numer faksu: 16  679 45 31

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: https://www.przemysl.so.gov.pl/srprzemysl