Sąd Rejonowy w Przeworsku

sad_rejonowy

Sąd Rejonowy w Przeworsku jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy w Przeworsku mieści się pod adresem: ul. Lwowska 9, 37-200 Przeworsk.

Numer faksu: 16  649 08 16

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.przeworsk.sr.gov.pl/