Sąd Rejonowy w Przysusze

Sąd Rejonowy w Przysusze jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy w Przysusze mieści się pod adresem: Al. Jana Pawła II 11, 26-400 Przysucha.

Numer faksu: 48 675-23-59

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.przysucha.sr.gov.pl/