Sąd Rejonowy w Radomiu

Sąd Rejonowy w Radomiu jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy w Radomiu mieści się pod adresem: ul. A. Struga 63, 26-600 Radom.

Numer faksu: 48 36 80 444

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.radom.sr.gov.pl/