Sąd Rejonowy w Radziejowie

Sąd Rejonowy w Radziejowie jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy w Radziejowie mieści się pod adresem: ul. Brzeska 20, 88-200 Radziejów.

Numer faksu: 54 285 36 23

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.radziejow.sr.gov.pl/