Sąd Rejonowy w Rypinie

Sąd Rejonowy w Rypinie jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy w Rypinie mieści się pod adresem: ul. Warszawska 42, 87-500 Rypin.

Numer faksu: 54 280 29 57

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.rypin.sr.gov.pl/