Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy w Rzeszowie mieści się pod adresem: ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów.

Numer faksu: 17 715 24 00

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://rzeszow.sr.gov.pl/