Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich

Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich mieści się pod adresem: ul. Opolska 11, 47-100 Strzelce Opolskie.

Numer faksu: 77 4630813

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.strzelce.sr.gov.pl/