Sąd Rejonowy w Strzyżowie

Sąd Rejonowy w Strzyżowie jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy w Strzyżowie mieści się pod adresem: ul. 3 Maja 14, 38-100 Strzyżów.

Numer faksu: 17 27-61-170

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://strzyzow.sr.gov.pl/