Sąd Rejonowy w Szczytnie

Sąd Rejonowy w Szczytnie jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy w Szczytnie mieści się pod adresem: ul. Sienkiewicza 8, 12-100 Szczytno.

Numer faksu: 89-624-71-13

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://szczytno.sr.gov.pl/