Sąd Rejonowy w Toruniu

Sąd Rejonowy w Toruniu jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy w Toruniu mieści się pod adresem: ul. Fosa Staromiejska 12/14, 87-100 Toruń.

Numer faksu: 56 65-55-711

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://torun.sr.gov.pl/