Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie mieści się pod adresem: ul. Wolności 19, 87-200 Wąbrzeźno.

Numer faksu: 56 68-90-605

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.bip.wabrzezno.sr.gov.pl/