Sąd Rejonowy w Żaganiu

Sąd Rejonowy w Żaganiu jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy w Żaganiu mieści się pod adresem: ul. Szprotawska 3, 68-100 Żagań.

Numer faksu: 684784934

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.zagan.sr.gov.pl/