Sąd Rejonowy w Zwoleniu

Sąd Rejonowy w Zwoleniu jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy w Zwoleniu mieści się pod adresem: ul. Moniuszki 6, 26-700 Zwoleń.

Numer faksu: 48 676 30 51

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.zwolen.sr.gov.pl/