Sąd Rejonowy we Włocławku

Sąd Rejonowy we Włocławku jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy we Włocławku mieści się pod adresem: ul. Kilińskiego 20, 87-800 Włocławek.

Numer faksu: 54 411 68 00

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.wloclawek.sr.gov.pl/