Sąd Rejonowy we Wrześni

Sąd Rejonowy we Wrześni jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy we Wrześni mieści się pod adresem: ul. Jana Pawła II 10, 62-300 Września .

Numer faksu: 61 4360 389

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.wrzesnia.sr.gov.pl/