Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu

Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu mieści się pod adresem: ul. Kościelna 23/25, 87-400 Golub-Dobrzyń.

Numer faksu: 56 683 52 77

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.bip.golubdobrzyn.sr.gov.pl/