Orange Polska S.A.

Orange Polska (dawniej PTK Centertel oraz Telekomunikacja Polska) jest największym w Polsce dostawcą usług stacjonarnych oraz jednym z największych dostawców usług komórkowych. Numery faksów: (22)5887883 (22)5887880 Dane kontaktowe do operatora więcej …