Sąd Rejonowy w Kluczborku

Sąd Rejonowy w Kluczborku jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy w Kluczborku mieści się pod adresem: ul. Katowicka 2, 46-200 Kluczbork.

Numer faksu: 77 447 16 73

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.kluczbork.sr.gov.pl/