Sąd Rejonowy w Łańcucie

Sąd Rejonowy w Łańcucie jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy w Łańcucie mieści się pod adresem: ul. Grunwaldzka 10, 37-100 Łańcut.

Numer faksu: 17 2242355

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://lancut.sr.gov.pl/