Sąd Rejonowy w Leżajsku

Sąd Rejonowy w Leżajsku jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy w Leżajsku mieści się pod adresem: ul. A. Mickiewicza 47, 37-300 Leżajsk

Numer faksu: 17 2405 313

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://lezajsk.sr.gov.pl/